Nyheter

Bolag i rot-härvan får avslag i miljontvist

Byggföretag krävdes i december på 3,4 miljoner kronor i skatt och skatteböter, ett beslut som de överklagade till förvaltningsrätten. Foto: Getty Images

Det byggbolag som stått i centrum för den så kallade rot-härvan i Västsverige får avslag i förvaltningsrätten, efter att ha överklagat ett upptaxeringsbeslut fattat av Skatteverket. 

Myndigheten krävde i december 2017 in över tre miljoner kronor för ett upplägg med osanna fakturor kopplat till fiktiva byggprojekt hos flera personer. Domstolen gör nu samma bedömning som Skatteverket i målet. 
Bolagets ombud hade hävdat att uppkomna tvister med kunderna gjorde att några slutfakturor inte kunde utfärdas – något som Skatteverket avfärdat som en efterhandskonstruktion. Myndighetens krav gäller såväl skatt som skattetillägg, som myndigheten lagt på som ett straff för de felaktiga uppgifterna.
Domen kan överklagas till kammarrätten.

Nyhetsbyrån Siren