Nyheter

Bolag inom Skanska byter namn


Skanska Asfalt och Betong byter namn till Skanska Industrial Solutions.


Samtidigt byter även Skanska Maskin namn till Skanska Rental.

Skanska Industrial Solutions (tidigare Skanska Asfalt och Betong) är den del av Skanska Sverige som erbjuder basprodukter med tillhörande tjänster till samhällsbygget: betong, asfalt och bergkross, vägservice och maskinuthyrning. 
Skanska Industrial Solutions producerar asfalt med hög grad av återvunnet material och förser det nordiska vägnätet med beläggningar. I produktportföljen finns också tillverkning av betong och rådgivning om produktval och gjutmetoder. Skanska Industrial Solutions sköter även drift och underhåll av vägar och broar och ser också till att byggarbetsplatser har rätt utrustning.  

– Namnet signalerar förnyelse och framåtanda, och är ett uttryck för en utveckling vi arbetat med i flera år. Det inkluderar alla våra verksamheter, samtidigt som det betonar att vi både jobbar med lösningar och har en industriell tillverkning av olika produkter. Dessutom är det internationellt gångbart, säger Per Åkerman, vd Skanska Industrial Solutions, i ett pressmeddelande.

Samtidigt byter även Skanska Maskin namn till Skanska Rental. I Norge och Finland byter Skanska Asfalt A/S och Skanska Asfaltti OY namn till Skanska Industrial Solutions.