Nyheter

Bolånetagare kan få undantag från amortering

Foto: Getty Images

Banker ska få möjlighet att ge nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset som får stora effekter på hushållens ekonomi. Undantaget gäller till och med juni 2021. Det meddelar Finansinspektionen.

FI föreslår att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgång i svensk ekonomi som följer i coronavirusets spår.

– När vi nu är inne i ett mycket svårt ekonomiskt läge är det rimligt att hushållen får större handlingsfrihet. I klartext innebär undantaget från amorteringskravet att hushållen kan få loss flera tusen kronor som varit bundet i amorteringar och som istället kan användas till annat, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Han säger att FI under de goda tider som varit tvingat både banker, försäkringsbolag och hushåll att genom olika åtgärder spara i ladorna.

– Mot hushållssektorn har vi gjort det med amorteringskrav. När krisen nu kommer ska vi kunna använda den motståndskraft vi byggt upp. Hushållen ska kunna tillämpa den ventil som finns.

Därför uppmanar nu FI banker att tillämpa amorteringsfrihet generöst. FI vill ge alla möjlighet till undantag från amorteringskravet under en period. Det gäller inte bara hushåll som förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom, utan alla bolånetagare som känner behov kan ansöka.

– Amorteringslättnaden sker inte automatiskt utan det är upp till bankerna att bestämma, hushållet och banken får föra en diskussion. Det finns möjlighet att pausa amorteringen under en tid även om man inte är direkt drabbad. Vissa hushåll kanske måste hjälpa sina barn då unga vuxna är en grupp som drabbas hårt, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Undantaget föreslås gälla till och med juni 2021. Då kommer FI att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort. Förslaget kommer att skickas på remiss med sikte på att börja gälla den 14 april i år.