Nyheter

Bonava: Avvaktande svensk marknad kommer påverka marginal

Joachim Hallengren, vd, Bonava. Foto: Bonava

Den avvaktande svenska bostadsmarknaden med lägre priser kommer att påverka bostadsutvecklaren Bonavas marginaler, trots bolagets breda mix över olika länder och segment.
Det säger vd Joachim Hallengren till Nyhetsbyrån Direkt.

Bostadsutvecklaren Bonava har presenterat kvartalsrapporten för Q3. 

– Lite förenklat kan man säga att om prisnivån sjunker 10 procent är teoretiskt 50 procent av marginalen borta. Det är klart att det kommer att få stor effekt, framför allt i projekt som startade i 2016-2017 i en starkare konjunktur. Ingen klarar sig undan det. Vi har 70 procent utanför Sverige, men vi är inte immuna. Kortsiktigt kommer det att påverka marginalerna, säger han.

Han säger att den svenska bostadsmarknaden är ”väldigt avvaktande”.

– Försäljningen går trögt och kunderna är avvaktande. Vår känsla är att finansieringen är en väldigt stor utmaning för kunderna. Vi har fått ganska många nya regler och bankerna är väldigt restriktiva med att låna ut pengar. De har tuffa förväntningar i sina bolånekalkyler och ovanpå detta vill många banker att kunderna säljer först. Då blir det omöjligt att köpa något med inflyttning om 1,5-2 år, säger han.

Joachim Hallengren säger att priserna på bostäder till konsument i Sverige nu kommit ned 8-12 procent och att känslan är att de priserna nu är på en nivå där köpare och säljare hittar varandra, ”men många får inte finansiering”.

Hen pekar ut Stockholm och Mälardalen som de delmarknader där det är allra tuffast.
– Där finns ett stort utbud som ger en extra press. På vissa marknader finns ett kraftigt överutbud – Uppsala, Järfälla och Örebro. Man ska komma ihåg att det kommer ut många lägenheter på marknaden i slutet av året och kanske till och med det andra kvartalet 2019″, säger han.

Han säger att den avvaktande svenska marknaden gör att Bonava fortsätter att luta sig allt mer mot Tyskland, den enskilt största marknaden som nu står för 41 procent av nettoomsättningen.
– Vi vill fortsätta att växa i Tyskland. När det är motigt i Sverige är Tyskland en ryggrad vi kan luta oss mot, säger Joachim Hallengren.
säger Joachim Hallengren.
  Tyskland och god efterfrågan från försäljning av hyresbostäder till investerare gör det möjligt för Bonava att starta nya projekt till svenska konsumenter med en lägre försäljningsgrad.I slutat av det tredje kvartalet var försäljningsgraden 43 procent svenska konsumentbostäder i pågående produktion, ned från 46 procent i slutet av det andra kvartalet.

– Vi mäter försäljningsgraden i hela portföljen och vi har då råd att låta en marknad gå ned lite grann. Vi fortsätter att starta projekt eftersom vi tror väldigt mycket på den svenska marknaden på lång sikt. Vi har råd och orkar hålla ut med en lägre försäljningsgrad, men det är ett affärsmässigt beslut”, säger Joachim Hallengren.

Har efterfrågan från investerare på hyresbostäder påverkats av det något högre ränteläget?
– Inte alls. Vi har ett jättestort intresse och kan sälja allt vi sätter på marknaden. Det har inte slagit igenom än på något sätt, säger han.
Nyhetsbyrån Direkt


Bonava 1 juli – 30 september 2018

Nettoomsättningen uppgick till 3 391 (2 135) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 406 (218) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 30 (65) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (10,2) procent
Resultat efter finansiella poster uppgick till 370 (167) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 289 (130) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 2,68 (1,21) SEK
Kassaflöde före finansiering uppgick till -588 (300) MSEK
Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,4 (18,5) procent
Antalet startade för perioden uppgick till 1 451 (1 208)
Antalet bostäder i produktion vid periodens slut uppgick till 10 329 (9 861)
Försäljningsgraden i pågående produktion uppgick till 70 (68) procent
Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 1 275 (1 336)
Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 1 308 (896)