Nyheter

Bonava får grönt på Allbrights lista

Bonava Sveriges HR-chef Ulrika Thomaeus. Foto: Kajsa Silfwerbrand Bendroth

Jämställdhetsarbetet i svenskt näringsliv har backat under coronakrisen. Det framgår av årets Allbrightrapport.
Ett företag som går mot strömmen och placerar sig högt på ”Gröna listan” är Bonava. 
– För oss är det viktigt att ha en bra balans mellan män och kvinnor, säger Bonava Sveriges HR-chef Ulrika Thomaeus.

Allbrightrapporten för 2020 ”Pandemin backar bandet” visar att inte mycket har hänt på jämställdhetsfronten inom svenskt näringsliv. Snarare så har jämställdhetsarbetet backat under detta pandemiår, konstaterar Allbright, som är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet på ledande positioner i näringslivet.

Den röda listan över bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer. Listan över jämställda bolag står omvänt still. Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. På vd-posterna råder stillestånd och andelen styrelsekvinnor står och stampar på 34 procent, enligt rapporten.

”Mest oroväckande i årets rapport är att utvecklingen i styrelserna står stilla för tredje året i rad”, skriver man. Samtidigt konstateras att ingen bransch i Sverige längre klarar nivån för jämn könsfördelning. Fastighetsbranschen, som gått i bräschen, har halkat ner från 40 till 38 procent kvinnor på ledningsnivå.

Bonava AB är det enda byggbolag (bostadsutveckling i Sverige men med entreprenadverksamhet i vissa länder) som finns med på ”Gröna listan” över börsens mest jämställda företag.

– Vi är ett relativt nytt bolag och för oss är det naturligt att jobba med jämställdhet. Vi rekryterar också mycket specialistkompetenser och har inte råd att inte tillvarata all kompetens som finns. För oss är det viktigt att ha en bra balans mellan män och kvinnor och dra nytta av alla olika perspektiv. Vi tänker också bredare och ser fördelar med att rekrytera från andra branscher, säger Bonava Sveriges HR-chef Ulrika Thomaeus.

Sedan Bonava bildades 2016 har företaget utmanat fastighets- och byggbranschen och bland annat arbetat strategiskt med jämställdhet, då bolaget vuxit från att ha cirka 1600 anställda år 2016, till att idag ha cirka 2300 medarbetare. I Bonava AB finns fem kvinnor och fem män på ledningsnivå, och i Bonava Sverige är fördelningen 4-5.

– Men jämställdhet handlar om mer än att bara antal personer. Det räcker inte att man är hälften-hälften runt bordet utan det handlar om vilka som har makten och får komma till tals. Det är viktigt att dra nytta av allas kompetenser och perspektiv.

Kultur är en viktig faktor i jämställdhetsarbetet. Även strukturen är avgörande för att lyckas.

– Kulturen är det fundamentala, det är viktigt att jobba med attityder. Strukturen är viktig på så sätt att verktyg som policy, arbetssätt, nyckeltal, rekryteringsstrategier och medarbetarundersökningar gör det lättare att ha med sig jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet, menar Ulrika Thomaeus.

Trots 16:e platsen på Gröna Listan är hon inte helt nöjd.

– Jag hade önskat att en sådan här lista inte behövdes. Men som det är nu så är det bra att jämställdhetsfrågan får uppmärksamhet. För oss på Bonava är placeringen ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Allbright skyller en del av bakslaget för näringslivets jämställdhetsarbete på corona. ”I kristider faller arbetet för jämställdhet och mångfald i glömska, i bästa fall läggs det på hyllan. Coronakrisen används som alibi för att inte behöva göra ett jota”, skriver Amanda Lundeteg, vd Allbright, i rapporten.

Detta är inget som Ulrika Thomaeus reflekterat över.

– På Bonava är jämställdhet en naturlig del av arbetet. Jobbar man mer med det som ett projekt så kanske risken är större för att det har fått stå tillbaka under pandemin.