Nyheter

Bonava lämnar Danmark

Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava. Foto: Bonava
Bonava avvecklar sin verksamhet i Danmark – ett första steg i bolagets strategiska översyn.

Bonava har under de senaste två, tre åren lagt stort fokus på att förbättra effektivitet och lönsamhet i sin verksamhet i den fragmenterade Köpenhamnsregionen. Men investeringar i ny mark har varit begränsade. Därför har bolaget beslutat sig för att inte investera ytterligare i Köpenhamnsregionen och stegvis avveckla verksamheten. Pågående byggprojekt kommer att slutföras och överlämnas till kunderna. Om två år planeras den danska verksamheten vara helt avvecklad, medan garantiåtaganden kvarstår under en tioårsperiod.

 Vi värdesätter det enastående arbete som vår danska organisation har lagt ner de senaste åren högt. För att kunna växa Danmark till en hållbar och stabil storlek krävs dock betydande investeringar i tid, kapital och resurser. Genom att allokera vårt kapital till andra marknader där vi redan har en stark position kan vi säkra en högre långsiktig avkastning för Bonava-koncernen som helhet, säger Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava i ett pressmeddelande.

Kostnader relaterade till avvecklingen uppgår till cirka 120 miljoner kronor. Planen är att avyttra den återstående landbanken under andra halvåret 2021. Danmarks andel av koncernens nettoomsättning helåret 2020 var sex procent och uppgick till 935 miljoner kronor och EBIT uppgick till -80 miljoner kronor.  Bonava har 58 heltidsanställda i Danmark.