Nyheter

Bonava lämnar S:t Petersburg

Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava. Foto: Bonava

Bonava har fattat beslutet om att stänga verksamheten i Ryssland.
– Den ryska invasionen av Ukraina är först och främst en eskalerande humanitär katastrof, säger Peter Wallin, vd och koncernchef på Bonava.

Den ryska invasionen av Ukraina är en humanitär katastrof och Bonava sympatiserar med alla som drabbats, uppger boststadsutvecklaren i ett pressmeddelande. I början av veckan var Byggvärlden i kontakt med Bonava, men då kunde man inte svara på några frågor om läget.

Invasionen av Ukraina

Bonava kan inte längre bedriva affärsmässig bostadsutveckling i S:t Petersburg. Bonava kommer att utvärdera hur bolaget bäst ska agera för att kunna avsluta pågående projekt på ett ansvarsfullt sätt. Bonava har 810 bostäder i produktion.

– Den ryska invasionen av Ukraina är först och främst en eskalerande humanitär katastrof. Med anledning av det mycket osäkra läget i omvärlden har vi idag fattat beslut om att stänga verksamheten i S:t Petersburg. Detta är ett nödvändigt beslut, men samtidigt ett litet beslut i ljuset av det lidande som följer av konflikten i Ukraina. Vi känner ett stort ansvar för våra anställda och för våra kunder, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

370 anställda

Bonava har 370 anställda i S:t Petersburg och ser just nu över möjliga lösningar för hur bolaget kan ge dem stöd. Det är för tidigt att fastslå vilka finansiella effekter beslutet att stänga verksamheten kommer att få på koncernen men bolagets ledning är fast besluten om att agera i det bästa långsiktiga intresset för Bonava.

Under 2021 uppgick nettoomsättningen i S:t Petersburg till 745 miljoner kronor motsvarande fem procent av koncernens nettoomsättning. S:t Petersburgs del av det totala rörelseresultatet för koncernen 2021 uppgick till 155 miljoner kronor. Redovisat eget kapital i S:t Petersburg uppgick per den 31 december till 666 miljoner kronor. S:t Petersburgs del av totalt eget kapital i koncernen uppgick till åtta procent. Bonava genomför en donation till FN:s flyktingorgan UNHCR som bistår människor på flykt i Ukraina.