Nyheter

Bonava omstrukturerar i Finland

Bonava avser att genomföra ett antal omstruktureringsåtgärder i sin finländska verksamhet, för att förbättra lönsamheten. Det gör att Bonava redovisar en engångskostnad om 15 miljoner euro i det fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter en strategisk översyn av verksamheten i Finland planerar Bonava att lämna Uleåborg, en region som under en tid har haft en svag resultatutveckling. Dessutom skrivs tidigare upparbetade projektkostnader i Uleåborg ned. Bonava har för närvarande inga bostäder i produktion i regionen.

Omstruktureringen innefattar också nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader avseende två fastigheter som inte är en del av bolagets kärnverksamhet samt nedskrivning av färdigställda projekt i övriga Finland.

”Omstruktureringen föranleder lägre produktionsvolymer framgent och därmed förväntas en övertalighet om maximalt 60 anställda. Förhandlingar med relevanta parter i Finland kommer att påbörjas i mitten av januari”, skriver Bonava.

Omstruktureringskostnaden på 15 miljoner euro kommer att redovisas som jämförelsestörande post i resultatet för det fjärde kvartalet 2019.

Nyhetsbyrån Direkt