Nyheter

Bönderna räddar svensk vindkraft

Alla trodde att 2009 skulle bli det sämsta året för vindkraften i Sverige — men det ser ut att bli det bästa någonsin. Tacka Sveriges bönder för det.

Det är nämligen lantbrukare och andra privata markägare som passar nu på att bygga två eller tre vindkraft på sina marker när branschen i övrigt går på halvfart.

De små kunderna är inte lika påverkade av lågkonjunkturen och banker som stramar åt utlåningen.
— De har gamla bankkontakter och kan ta nya lån med gården som säkerhet, säger Matthias Rapp, vd för vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Bönderna låter inte heller lägre elpriser och den låga kronkursen påverka sina beslut på samma sätt som de stora bolagen. Dessutom passar de på att handla när leveranstiderna är korta:
— En liten kund som ville beställa ett vindkraftverk från Enercon eller Vestas för ett par år sedan var tvungen att vänta på leverans i ett par år – nu kan du få din beställning på några veckor, säger Matthias Rapp.

Småkunderna bygger också större. En lantbrukare som vill ha en snurra på gården väljer ofta en turbin på runt 2 MW. För några år sedan hade han eller hon i stället satsat på ett betydligt mindre vindkraftverk.

— Jag tror att acceptansen för vindkraft ökat i samhället, säger Matthias Rapp. Folk har vant sig vid att se vindkraftverk i omgivningen.

I somras spådde Matthias Rapp att 2009 skulle bli ett förlorat år för svensk vindkraft. Nu gör han en ”pudel”, som han själv uttrycker det.

Prognosen på 150-200 MW har skrivits upp till drygt 450 MW — nästan dubbelt så mycket installerad effekt som 2008, då Sverige fick 236 nya vindkraft-MW.

Om det verkligen blir ett så bra resultat beror på vädret i december. Många projekt är nästan klara, men dåligt väder eller försenade nätdragningar kan göra att verken inte hinner komma igång förrän efter årsskiftet.

Förra året hamnade 50-60 MW på ”fel” sida årsskiftet på grund av de här orsakerna.

Av de stora projekten är Storrun (12 verk, 30 MW), Gässlingegrund i Vänern (10 verk 30 MW) och Stentjärnåsen (5 verk, 10 MW) som hinner bli inkopplade och satta i drift innan året tar slut. Även en del av Havsnäs (totalt 48 verk, 95,6 MW) kör i gång under 2009.

Bland de projektörer som har fullt upp med att bygga vindkraftverk till Sveriges bönder finns Eolus, Vindkompaniet, Triventus och Rabbalshede kraft.

Fakta / Vindkraft i Sverige

I slutet av 2008 fanns det 1 156 vindkraftverk i Sverige som producerade cirka 2 TWh.

Fakta: Svensk Vindenergi