Nyheter

Böneutrop stoppade byggprocess

I Malmö var planerna på en ny församlingslokal för muslimer långt gången. Då sade stadsbyggnadsnämnden stopp. Risken för störande böneutrop måste utredas.

Det är det islamiska trossamfundet Skandinavien som planerar för en ny församlingslokal på Danska Vägen i Malmö. Tomten är köpt och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret har inte sett några problem med bygget av den 2 500 kvadratmeter stora byggnaden som bland annat ska innehålla bönerum och en idrottshall.

Men planerna stötte nyligen på patrull när politikerna i byggnadsnämnden skulle besluta om bygglov, skriver Sydsvenskan.

Ledamoten Håkan Linné (FP) väckte frågan om det ska förekomma några böneutrop. I så fall kan byggnaden vara olämplig eftersom det kan störa besökare på intilliggande Östra kyrkogården.

— Jag ställde frågan eftersom det ligger två kapell på Östra kyrkogården där det är begravningar varje dag. Inga tjänstemän kunde svara på frågan, säger Håkan Linné till Byggvärlden.

Efter en debatt i nämnden har nu beslutet om bygglov skjutits på framtiden. Först ska tjänstemännen ta reda på om böneutrop förekommer. I Sydsvenskan har dock redan ordföranden i islamiska trossamfundet Skandinavien, Khalil Assi, kommit med ett svar.

— Nej, aldrig. Det kommer inte att bli några böneutrop utanför byggnaden, säger han till tidningen.

Håkan Linne, varför frågade du inte bara islamiska trossamfundet Skandinavien?

— Det är något som tjänstemännen ska göra inför de presenterar något för oss. Vi politiker kan inte ringa runt till folk i alla ärenden.

Håkan Linné anser att kyrkogårdsmiljön, med ett par tillhörande kapell, är känslig och inte får störas.

Å andra sidan: Är det verkligen klarlagt att kapellens, och andra Malmökyrkors klockringningar, inte stör den känsliga gatumiljön?

— Nej, det är en omdiskuterad fråga. Det har till exempel kommit mycket klagomål mot S:t Andreas kyrka här i Malmö. Det slutade med att de fick sänka volymen på klockringningarna.

— Det här är ingen principiell fråga riktad mot muslimer. Jag tror helt enkelt inte att folk på begravningar vill höra böneutrop samt stoj och stim, fortsätter Håkan Linné.

Ritningarna innehåller inte någon minaret. Hur tänkte du att de störande utropen skulle kunna gå till?

— De kan höras genom fönstren.

Det är inte första gången som religiösa byggnaders akustiska anspråk i det offentliga rummet diskuteras. Byggvärlden skrev för ett par år sedan om kontroverserna kring ett planerat moskébygge i Karlskrona.

— En moské är ok, men en minaret är något helt annat. Den är till för böneutrop. Hur många vill flytta till ett ställe med böneutrop fem gånger om dagen, sade då Lennart Ahlqvist, ordförande för föreningen Villaägarna i Karlskrona till Blekinge Läns Tidning.

Även kyrkors ljudliga annonserande av sin närvaro har väckt ont blod på sina håll. Till exempel beslutade Miljööverdomstolen 2002 att S:t Nikolai kyrkas klockringning i Halmstad måste begränsas för att inte störa grannarna.