Nyheter

Boom för ombyggnader

Det går bra för Sverige. Företag och privatpersoner är optimistiska om framtiden. Det gör att byggkonjunkturen väntas bli bättre.

En konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier visar att konjunkturen fortsätter att stärkas. Men det är en blygsam tillväxt.

Prognosmakarna räknar med att de totala bygginvesteringarna ska öka med 5 procent under 2011. Och en bromsande effekt är företagens problem att hitta erfaren personal till arbetsledarbefattningar.

Bostadsinvesteringarna stiger och kommer att fortsätta driva utvecklingen. För allt fler flerbostadshus börjar byggas — och många byggs om.

– Ombyggnaderna ökar kraftigt i år och lyfter bostadsinvesteringarna. Ja, de lyfter faktiskt hela byggindustrin, säger Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier.

Är det en rot-avdragseffekt?

– sJa, delvis. Framförallt har investeringarna ökat under andra halvåret, efter att man införde den så kallade fakturamodellen. Så där ser vi ett tydligt samband och kan inte tolka det på annat sätt än att det beror på att man synliggjorde fördelarna med rotavdraget, säger Johan Deremar.

Uppgången för lokalbyggandet går långsamt.

Anläggningssektorn stiger med 3 procent nästa år, enligt prognosen. Mycket tack vare regeringens närtidssatsning.