Nyheter

Bopriserna fortsatte uppåt i december

Bild: Nyhetsbyrån Direkt. Källa: Valuegurad
Bostadspriserna i Sverige steg 0,2 procent i december jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar en uppgång om hela 1,3 procent, då december normalt är en månad med sjunkande bostadspriser.

Det visar Valueguards HOX-index.

– December är vanligtvis en svag månad på bostadsmarknaden, i synnerhet för villor. Sedan våren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet, skriver Valueguard.

Bostadspriserna har stigit 1,7 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 11,5 procent under de senaste tolv månaderna. Detta gör 2020 till ett av de starkaste åren på bostadsmarknaden så långt tillbaka som Valueguard har statistik.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,3 procent i december jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 0,6 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter med 0,3 procent, medan villapriserna steg 2,0 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,3 procent samtidigt som villapriserna stigit hela 15,5 procent, en ökningstakt som endast är överträffad av 17,7 procents uppgång under hösten 2015.

Priserna på bostadsrätter i Stockholm ser ut att stiga rejält i januari, vilket också är det normala säsongsmönstret. Under första halvan av januari steg priserna på bostadsrätter med 2,3 procent i Stockholm och med 0,6 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Vad gäller omsättningen på bostadsmarknaden var det totala antalet affärer i december ungefär 15 procent över 2019 års nivå och 25 procent högre än 2018. Jämfört med förra året är det försäljningen av villor som ökat mest, upp 30 procent, medan det på två års sikt i stället är bostadsrätter som står för den största delen av ökningen.

Fredrik Kullman, vd vid Bjurfors Stockholm, tror på fortsatta prisuppgångar efter det starka 2020.

– Jag tror inte att prisboomen är över, vare sig i Stockholm eller i övriga Sverige. Coronapandemin har omformat våra liv och gjort bostaden viktigare. Höga prisförväntningar, låga räntor, stark börs och en mer positiv syn på konjunkturen ger ytterligare stöd. Men räkna inte med kraftiga prisökningar varje månad. Vi kommer att se en mer blandad utveckling framöver, säger han i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedlingen tror att bostadspriserna snarare stabiliseras än stiger ytterligare.

– Eftersom bostadspriserna redan är så höga genom att mycket av de positiva förväntningarna redan är diskonterade, räknar vi med att priserna stabiliseras snarare än att de ökar samtidigt som vi tror att marknadsaktiviteten fortsätter att vara hög med många sålda bostäder, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Nyhetsbyrån Direkt