Nyheter

Boprisgaranti – ersättning till lägenhetsköpare om bostadspriserna går ner

Nu finns en möjlighet för byggföretag att sälja nyproducerade bostäder med en boprisgaranti som skyddar kunderna mot prisfall på bostadsmarknaden. Det är redan en realitet i två bostadsprojekt i Saltsjöbaden respektive Danderyd utanför Stockholm. Där får bostadsköparna upp till 10 procent av lägenhetspriset i ersättning om bostadsmarknaden har gått ner från det att man tecknat sig för bostaden till det att köpeskillingen ska betalas.

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är drömmen för många. De flesta finansierar köpet genom att sälja sin befintliga bostad. Men det kan ta lång tid innan det är dags att sälja, och därför är det osäkert hur mycket den nuvarande bostaden är värd när den nya ska betalas. Garantin som nu lanseras ger upp till 10 procents ersättning på lägenheten om marknaden har gått ned från det att man tecknar sig för en bostad till det att man betalar köpeskillingen. För en lägenhet som kostar 4,5 miljoner kan ersättningen bli 450 000 kronor. Priset för garantin är 2 procent av bostadens värde – vilket för samma lägenhet blir 90 000 kronor.

– Det här är ett helt nytt sätt att möta kundernas osäkerhet som skapar trygghet i hela affären, säger Mathias Ringberger på Alexander White Fastighetsmäkleri, som säljer de lägenheter och radhus som byggs i Saltsjöbaden.

– Även för banken är det såklart ett plus att osäkerheten kring det slutgiltiga lånebehovet minskar.

Det är företaget Valueguard AB som utvecklat garantiprodukten:

– Vi har lagt ned mycket arbete för att möjliggöra den här typen av garantiprodukter, framförallt genom att utveckla bra prisindex. Detta är faktiskt ett litet stycke ekonomisk historia som skrivs, eftersom det är den första garantin som ställs ut mot ett boprisindex i Sverige. Nu hoppas vi att detta konstruktiva upplägg ska få flera efterföljare, säger Håkan Toll, VD på Valueguard AB.

Bakom de båda bostadsprojekten står fastighetsutvecklaren Tobin Properties.

– Det här ger en stor trygghet för våra kunder och innebär att de kan fokusera mer på det som rör deras framtida boende snarare än det gamla boendet. Men det är också en trygghet för oss genom att våra kunder har ekonomiska möjligheter att verkligen genomföra köpet även om marknaden skulle ha gått ned, säger Erik Karlin vid Tobin Properties.

Garantin har tagits fram för att ge bostadsköparna en extra trygghet. En förhoppning är att den ska leda till ett ökat bostadsbyggande, och att byggbranschen blir mindre känslig för svängningar i konjunkturen. Det byggs för få bostäder i Stockholm i dag, trots bostadsbrist. En av anledningarna är just osäkerheten kring bostadsprisernas utveckling. När köparna tvekar fördröjs byggstarterna vilket skapar ytterligare osäkerhet. Genom boprisgarantin lyfts en stor del av osäkerheten bort från köparen.

Erbjudandet med rabatten bygger på Nasdaq OMX Valueguard-KTH boprisindex som mäter utvecklingen för Stockholms bostadsrätter. Indexet är utarbetat av Valueguard Index Sweden AB och publiceras på Nasdaq OMX en gång per månad. Läs mer om indexet  här.

Faktaruta om projekten

Saltsjöbaden
Antal bostäder: 21 lägenheter och radhus
Läge: Vid Solsidans station i Saltsjöbaden
Mer information: www.brfsolterrassen.se

Danderyd
Antal bostäder: 36 lägenheter
Läge: Vid Djursholms Ösby station i Djursholm
Mer information: www.osbypark.se