Nyheter

Borde insett att arbetsmiljöplan behövdes

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer ut 25 000 kronor i företagsbot för ett hallbygge utan arbetsmiljöplan.

Helsingborgs Gods-Service AB lät uppföra en lagerbyggnad för drygt tre år sedan i Ängelholm. Bygget stoppades efter att det upptäckts att det inte fanns någon arbetsmiljöplan.

Företaget åtalades. Helsingborgs tingsrätt slog fast att bygget innehöll sådana risker att en arbetsmiljöplan krävdes. Det riskabla var arbete över två meter upp och arbete med tunga byggelement. Planen var byggherrens ansvar, ansåg tingsrätten, men det var inte oaktsamhet eller något annat straffbart som gjorde att planen inte gjorts.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge av åklagaren. Och hovrätten anser att byggherren skulle tagit reda på vad som krävdes. Genom att inte göra det var företaget oaktsamt. För denna oaktsamhet får företaget betala 25 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 21 april.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 24 mars 2010 i mål B 2578-09