Nyheter

Börjar ta ut kontrollavgifter

1 januari 2016 infördes kraven på elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser. Foto: Anna Sjöström

Från den 1 juli kommer Skatteverket att börja ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte för elektroniska personalliggare.

Därmed överges den mjuka linje som Skatteverket har hållit sedan lagen infördes vid årsskiftet.

 –  Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och därför ligger därför efter i förberedelserna, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

Den 1 januari 2016 infördes krav på elektroniska personalliggare på landets byggarbetsplatser. Skatteverket har hållit en mjuk linje och inte tagit ut några kontrollavgifter under det första halvåret, däremot har fel och brister påpekats vid kontrollbesöken.

Från och med 1 juli är den mjuka inkörsperioden över och kontrollavgifter införs.

– Det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök. Det är framför allt två områden som sticker ut. Dels handlar det om personer som inte är registrerade i personalliggaren, främst på grund av slarv. Dels svårigheter för Skatteverkets personal att få tillgång till personalliggaren, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

I det sistnämnda fallet beror det oftast på att den kontaktperson som har namngetts i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll, och att byggherren inte skapat fungerande rutiner. Det har även förekommit vissa tekniska problem för Skatteverket att ta emot informationen.

– Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens, vilket aldrig varit meningen, och därför ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat, säger Conny Svensson.

En byggherre som missat att anmäla byggverksamhet kan få betala 25 000 kronor i kontrollavgift. Att inte tillhandahålla elektronisk utrustning eller kunna presentera underlag för Skatteverket ”kostar” 12 500 kronor.  Avgiften för oregistrerade personer på ett bygge är 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren.

– Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Vi har rätt att bort en avgift eller påföra halva avgiften. Skatteverket kan även förelägga om vite, och då handlar det om helt andra belopp.

Sedan personalliggare infördes i byggbranschen vid årsskiftet har 21 000 anmälningar om byggverksamhet gjorts till Skatteverket, varav 17 500 arbetsplatser är aktiva.