Nyheter

Borrolyckan inte brottslig

Det blir inget rättsligt efterspel efter borrolyckan på Södermalm i december. Kammaråklagaren kan i sin förundersökning inte bevisa att brott har begåtts.

Det var när Talluddens Borrservice skulle borra efter bergvärme inför ett kommande hotellbygge vid Mariatorget, som någonting gick väldigt snett. Hålet skulle bli mer än 220 meter men efter bara 20 meter nådde man tunnelbanans röda linje.

De närvarande medarbetarna försökte dra upp borren men hann inte innan en tunnelbana körde rakt in i borren. Ingen skadades men fönster på tunnelbanan krossades och cirka 2,5 meter av borren slogs av.

Nu har kammaråklagare Katarina Bergström har lagt ned förundersökningen. Hon anser att det inte går att bevisa att någon person har gjort sig skyldig till något brott, rapporterar SVT.

I samband med olyckan startade också miljöförvaltningen i Stockholm en intern utredning. Där konstaterades att fyra fel begåtts.

För det första skedde borrning utan att tillståndet hade vunnit laga kraft.

För det andra var SL inte med bland remissinstanserna inför tillståndsbeslutet, vilket de borde ha varit.

För det tredje tog inte fastighetsägaren fram en samlingskarta.

För det fjärde tog inte miljöförvaltningen själv fram en karta över området.

Enligt Gunnar Söderholm, chef för förvaltningen, har man nu konstaterat att borrfadäsen var ett enstaka misstag.

— Vi har sett att våra rutiner är bra, men att dessa inte följdes i just det här fallet, säger han.

Men hur ska ni se till att något liknande inte inträffar igen?

— Istället för att en handläggare plus chef skriver under när ett tillstånd ska ges så måste nu två handläggare plus chefen skriva under. Dessutom så har vi gjort en tydligare karta.