Nyheter

Bostäder lyfter byggkonjunkturen

En stabil ekonomisk utveckling i Sverige ger robusta förutsättningar för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2015-2016. Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringar ökar.

Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ger en ljus bild av byggnäringen i Sverige.

–Bostadsproduktionen har fått ett lyft samtidigt som många stora infrastrukturprojekt skapar en grundtrygget, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Utvecklingen i världsekonomin går gradvis framåt och Sverige får en fortsatt god tillväxttakt 2016. De senaste årens motor, hushållen, tappar något i drivkraft och istället är det utrikeshandel och bruttoinvesteringar som bidrar positivt. I linje med detta toppar bostadsbyggandet i år, men ger ändå stöd till investeringsutvecklingen nästa år.

–Nästa år kommer bland annat amorteringskrav och skattehöjningar att dämpa bostadsbyggandet. Istället ökar aktiviteten på infrastruktursidan som växlar upp 2016 genom stora projekt såsom Förbifart Stockholm och att Marieholmsförbindelsen går in i ett intensivare skede, säger Johan Deremar.

Uppgången i byggandet är mer koncentrerat till de sydligare länen. I Skåne växlar byggkonjunkturen upp.

– Bostadsbyggandet ökar samtidigt som uppförandet av ESS- anläggningen i Lund är igång.

I de nordligare länen, framför allt i Jämtland, faller investeringsnivåerna. Ett undantag är Västerbotten där Umeå utgör en viktig motor. Att gruvnäringen har fått problem syns tydligt i den regionala byggkonjunkturen.

I Stockholm dämpas den höga byggtakten nästa år och det beror på en avmattning i bostadsbyggandet. I Mälardalen byggs det dock mycket bostäder.

– Nästa år utvecklas byggandet bäst i de län som bygger mycket bostäder i förhållande till länets invånarantal, såsom Uppsala, Örebro och Östergötland, säger Johan Deremar.

Göteborgsregionen tuffar på och infrastruktursatsningarna inom det västsvenska paketet bidrar till en stabil utveckling framöver.

Det finns fortfarande behov av att bygga nya samt rusta upp offentliga byggnader. Samtidigt börjar kommunernas ekonomier bli allt mer ansträngda. I år och under nästa år väntas dock lokalinvesteringarna öka.