Nyheter

Bostäder på is när Västlänken planeras

Södra Älvstranden i Göteborg ska få nya bostäder. Men planerna lades på is när Banverket bestämde att Västlänken ska dras under området. Och när bygget av Västlänken blir av är oklart.

I slutet av 2007 bestämde Banverket vilken dragning av Västlänken som är mest lämplig. Dragningen som valdes kallas alternativ Haga-Korsvägen och går via Älvstranden.

Västlänken består av två nya stationer och en tågtunnel under centrala Göteborg. Pendeltågstrafiken ska bindas samman till genomgående linjer. Järnvägstrafiken ska bli tätare och restiderna kortare samtidigt som biltrafiken till och från Göteborg minskas.

Men ännu är det osäkert om Västlänken verkligen kommer att byggas. Projektet beräknas till 16 miljarder kronor och vem som ska betala är inte klart.

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling har fått i uppdrag att leda och driva stadsutvecklingen av området kring Göta Älv. Staden ska förtätas och ambitionen är att det ska byggas bostäder, kontor och butikslokaler i områdena. Johan Ekman, kommunikations- och marknadschef, tycker inte att osäkerheten kring Västlänken är något stort problem.

— Vi har så mycket att göra på Backaplan och Skeppsbron. Vi kan inte bygga överallt, så nu har vi styrt om trupperna, säger han.

Andra delar i området har kunnat planeras snabbare till följd av att andra har blivit långsammare, berättar han.
— Masthuggskajen har kommit fram fortare. Folkets hus, Järntorget och älven ökar i hastighet i stället, säger han.

Den markyta som blockeras av det eventuella tunnelbygget har nu lagts i träda planeringsmässigt.

När når ni den kritiska punkten när ni måste veta om Västlänken byggs?
— Det ligger långt bort i tiden. Vi har så mycket att göra, hela Frihamnen är också kvar att exploatera, det kan dröja många, många år innan vi behöver veta. Vi kan leverera planer utan att bråka med Västlänken, säger Johan Ekman.

Är folk irriterade?
— Inte ännu. När vi väl är färdiga med Skeppsbron, om fem eller tio år, då kanske folk undrar vad som händer och frågar om det är värt 15 miljarder för att få Västlänken. Men tiden kan tala för Västlänken, ju viktigare kollektivtrafiken blir desto viktigare blir det med en tunnel. Jag tror mer irritationen finns där, vi ska bygga men vet inte när. Det lägger så mycket hämsko på annat, säger Johan Ekman.

Elsa Reimerson, verksamhetschef på nätverket Jagvillhabostad.nu, tycker att det är synd att bostadsbyggande skjuts på framtiden eftersom Göteborg har en stor bostadsbrist. Samtidigt välkomnar hon satsningen på kollektivtrafik.
— Kollektivtrafik är väldigt viktigt när man ska bygga stad, särskilt för unga, som ofta inte har bil, säger hon.

Området på Södra Älvstranden som berörs av krocken med Västlänken sträcker sig från Lilla Bommen till Stenpiren.

Fakta / Utvecklingsplaner på Södra Älvstranden

Älvstranden Utveckling kallar projektet på Södra Älvstranden för Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Först ut är Skeppsbron.

Under våren 2007 började arkitekter rita på olika förslag för området. Så småningom är det även dags för Lilla Bommen, Packhusplatsen, Rosenlund och på längre sikt Gullbergsvass.

Källa: Älvstranden Utveckling

Fakta / Västlänken

Västra Götalandsregionen, Halland och kommunerna runt Göteborg har nyligen börjat förhandla med Banverket om medfinansiering av Västlänken. Tidigare har Göteborgs stad menat att järnvägsutbyggnaden är en statsangelägenhet, men kommunstyrelsen gjorde en omsvängning i april.

Kostnaden för Västlänken beräknas till 16 miljarder kronor.

När finansieringsfrågan är löst räknar Banverket med att det behövs fyra år för projektering och tillståndsprövning. Under förutsättning att finansieringen blir klar omgående skulle bygget alltså tidigast kunna komma igång under 2013. Efter nio års byggande skulle driftstart i så fall kunna ske under 2022.

Källa: Bo Lindgren, projektledare på Banverket