Nyheter

Bostäderna lyfte resultatet

Skanskas intäkter ökade med 4 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år, visar företagets delårsrapport. Även orderingången och rörelseresultatet blev bättre.

Skanskas intäkter uppgick till 97,5 miljarder kronor under perioden januari-september, att jämföra med 93,9 miljarder samma period 2012. 

Även orderingången i byggverksamheten hade en positiv utveckling och landade på 90,8 (88,1) miljarder kronor. Orderstocken minskade däremot till 144,9 (148,7) miljarder kronor.

Företagets rörelseresultat blev 3,5 (2,9) miljarder kronor, en ökning som främst beror på förbättrad lönsamhet i bostadsutvecklingsverksamheten enligt Skanska.

Rörelsemarginalen i byggverksamheten för perioden var 2,8 (2,9) procent.

”Vi ser flera marknader som utvecklas positivt men även några där utsikterna försämrats. Till exempel ser vi att den politiska situationen som omgärdar den amerikanska ekonomin för närvarande leder till en avvaktande hållning hos vissa privata kunder inom energisektorn. Detta kan ha en fördröjande effekt på starter av nya projekt. Blickar vi längre fram ser vi att anläggningsmarknaden kommer att utvecklas positivt i flera av våra hemmamarknader, inklusive USA.” skriver Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i rapporten.

Marie Bergström