Bostäderna med flyt i Skellefteå

Bostäderna med flyt i Skellefteå
Den som vågar kan ta chansen och flytta in i radhuslägenhter som ska flyta på älven. Men projektet är en vattendelare i Skellefteå.

Det är företaget Shipshapehomes som lämnat in en ansökan om att få bygga nio radhuslägenheter, fördelat på tre huskroppar, som ska flyta på Skellefteälven. – Nu ska kommunen göra en slags förstudie. Efter det kan vi lämna in en bygglovsansökan, säger Mats Allanson, marknadsansvarig på Shipshapehomes. Radhuslägenheterna i Skellefteå är det första projektet för Shipshapehomes. Den bristande praktiska erfarenheten kompenseras av ett långt förarbete. I flera år har företaget undersökt förutsättningarna för att bygga här. Om planerna förverkligas ska husen uppföras med en träfasad. – Vi vill etablera Skellefteå som en trästad. Här finns ju till exempel redan en lång träbro, säger han. Hur ska ni lösa all isbildning och framförallt islossningen? – Islossningar är bara problematiska vid kusterna. Infrysningen i sig är inte heller ett problem. Till exempel har det ju legat restaurangbåtar Luleås hamn i flera år utan att ta skada. Hur kombinerar man hus som dessa med gällande strandskyddsregler? – Just här ska det inte vara några problem. Det krävs dispens i detaljplanerna, men redan idag finns det hus i närheten som fått dispens för att bygga nära stranden. De boende ska nå husen på små broar. Under dessa ska avlopps- och vattenrör fästas. – Eftersom de inte ligger nedgrävda kommer de att behöva värmeslingor för att inte frysa sönder, säger han. När planerna offentliggjordes kom lokalbefolkningen med positiv, och negativ respons. En del är rädda för att vattenutsikten förstörs och att fisket i området störs. – Jag tror inte att det är några problem med fisket. Redan i dag finns det en marina här som upptar ett större område än vad husen kommer att uppta. Sedan kan jag förstå om man vill ha en orörd utsikt. Projektet är en vattendelare. Andra tycker att älven utnyttjas för lite, säger han. Om allt går enligt planerna hoppas Mats Allanson att husen kan stå klara tidigast hösten 2012.

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum