Nyheter

”Bostadsaffärer trots coronakris”

Antal sålda fritidshus ökade med hela 46 procent i april. Foto: Fastighetsbyrån

Under april förmedlade Fastighetsbyrån, 3 671 bostäder. Det är något fler än i april förra året och 10 procent fler än samma månad 2018.
– Bostadskonsumenterna vågar göra affärer trots coronakrisen, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Detsom sticker ut i statistiken är antal sålda fritidshus, som ökade med hela 46 procent i april 2020 jämfört med april 2019.

Fastighetsbyrån finns i hela Sverige och förmedlar cirka en fjärdedel av alla bostäder i landet.
Under april förmedlade företaget 3 671 bostäder, till ett försäljningsvärde på 8,4 miljarder kronor, vilket är 0,6 procent fler än april 2019. Det är även 10,4 procent fler än antal försäljningar i april 2018. Coronakrisen har alltså inte lett till färre försäljningar på bostadsmarknaden.

 I början av coronakrisen kom en kraftig ökning i utbud då många ville sälja snabbt men i april hade vi förväntat oss färre affärer än vanligt. Något förvånande kan vi nu se en marginell ökning jämfört med april förra året som var en stark försäljningsmånad. Vi märker av en viss oro på marknaden men säljare och köpare fortsätter att mötas och det görs affärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Under april sjönk antal försäljningar av bostadsrätter med 9 procent jämfört med förra året medan villaförsäljningar ökade med 13,2 procent. Antal sålda fritidshus ökade med hela 46 procent i april. Försäljningssiffrorna ligger i linje med Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel där man kan se att det skiftat över till köparnas marknad, framförallt för bostadsrätter i storstäderna.

– Jämfört med januari då det var högtryck på marknaden så kan vi se att coronakrisen har dämpat efterfrågan, framförallt i storstäderna. Balansen mellan säljare och köpare ligger nu återigen i nivå med hur det såg ut för ett år sedan och det görs ungefär lika mycket affärer. Intresset för fritidshus i Sverige sticker ut vilket kan vara en effekt av reserestriktionerna. Det är positivt att marknaden rullar på även trots att det finns en osäkerhet kring hur pandemin kommer påverka framåt, säger Johan Engström.