Nyheter

Bostadsbolag polisanmäls för arbetsmiljöbrott

Stockholmshem talade inte om att det förekom asbest. Inte heller gjorde bolaget något för att de anlitade elektrikerna skulle kunna jobba riskfritt.

Elektrikerförbundet har i dag, onsdag, polisanmält Stockholmshem för arbetsmiljöbrott.

— Det känns bedrövligt att år 2010 tvingas polisanmäla landets näst största bostadsbolag för brott mot arbetsmiljölagen, säger förbundsordförande Jonas Wallin och tillägger:

— Men att som byggherre så slarvigt följa arbetsmiljölagens bestämmelser och aktuella föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete när det gäller den livsfarliga asbesten, måste uppmärksammas. Fyra av våra medlemmar har faktiskt utsatts för livsfara.

Elektrikerna hade anlitats för att bland annat dra kabel för ett elektroniskt passersystem i totalt 25 byggnader i Rinkeby. I samband med det jobbet kunde de inte undvika att komma i kontakt med så kallade rörböjar, som är kända för att innehålla asbest. Efter jobb i två byggnader började de ana oråd och frågade om det förekom asbest.

— Stockholmshem hade dokumentation som visar förekomsten av asbest i rörböjarna och de områden där arbetet skulle utföras. Men man hade underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att kunna utföra säkra jobb utan fara, säger förbundets arbetsmiljöansvarige Göran Söderlund.