Bostadsbolag sponsrar energiforskning

Bostadsbolag sponsrar energiforskning
Det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden finansierer projektet ”Energieffektiva bostadshus — rum för vardagsliv” på Linköpings universitet. Stångåstaden skjuter till 7, 5 miljoner kronor i fem år.

Under dess fem år ska man göra en fallstudie tillsammans med bostadsbolagets medarbetare och hyresgäster. Syftet är dels att optimera hushållsapparater, värme, ventilation och andra tekniska system, dels att förändra beteendet hos hyresgäster — förmå dem att spara energi och visa hur de ska göra det.

– Det behövs kunskap om hur energisnåla apparater och utrustningar passar in i hushållen vardag. Åtgärder i i bostäderna måste utvecklas utifrån de boendes vardag så att de tycker det är intressant och roligt att bidra, säger Kajsa Ellegård, professor i Tema teknik och social förändring, i ett pressmeddelande från universitetet.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Miljardprojekt under skidbacke