Nyheter

Bostadsbrist hotar Malmö

Malmö riskerar att få stor brist på bostäder nästa år. Byggandet minskar under lågkonjunkturen.

— Vi står inför en period med mycket stora problem på bostadsmarknaden, säger Anders Rubin (s), kommunalråd i Malmö, i ett pressmeddelande.

I november förra året gjorde stadsbyggnadskontoret i Malmö en lägesrapport över det förväntade bostadsbyggandet. Nu har den presenterats för kommunstyrelsen.
Enligt rapporten är det risk för att bara 670 nya lägenheter byggs nästa år. Det skulle i så fall innebära en halvering jämfört med 2008.

Och det är betydligt färre än vad som behövs för att möta inflyttningen. Nästa år väntas Malmö stads befolkning öka med drygt 4 000 personer. Kommunen räknar med att det kommer att innebära en stor brist på bostäder och en kraftigt ökad trångboddhet.

Enligt Anders Rubin finns inga kommunala hinder för ett ökat byggande.
— Med nuvarande detaljplaner finns det möjlighet att påbörja minst 1 400 bostäder i år och 2 500 nästa år. Men problemet är att hitta byggherrar som är beredda att satsa på nybyggnation under rådande lågkonjunktur, säger han i pressmeddelandet.