Nyheter

Bostadsbrist i allt färre kommuner

Kommunerna förväntar sig en markant minskning av antalet påbörjade bostäder 2023, men att det blir en återhämtning 2024. Foto: Getty Images

Antalet kommuner med underskott på bostadsmarknaden fortsätter att minska. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023.

I år bedömer 180 kommuner underskott, vilket är 24 färre än förra året och 75 färre jämfört med toppnoteringen år 2017.

– Läget på bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner under de senaste åren, efter att ha varit som mest ansträngt 2017. I år bedömer 97 kommuner att bostadsmarknaden är i balans. Det är dock nästan enbart kommuner utanför storstadsregionerna som bedömer att man har balans på bostadsmarknaden, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

Lättnader för några grupper

Antalet kommuner som anger att det råder underskott på bostadsmarknaden för ungdomar minskar för sjätte året i rad. I årets enkät anger 154 kommuner att det råder underskott, vilket är en minskning med 56 kommuner på tre år.

Ett ökat antal kommuner bedömer att deras kapacitet att ta emot nyanlända enligt bosättningslagen är mycket god. Detta är bland annat en följd av en historiskt låg mottagning av nyanlända i många kommuner.

…oförändrat eller svårare för andra

Situationen för studenter är oförändrad jämfört med förra året. I årets enkät bedömer cirka hälften av landets högskolekommuner att det råder underskott på bostadsmarknaden för studenter.

Cirka 40 procent av landets kommuner bedömer att man har underskott på särskilda boendeformer för äldre. Andelen kommuner med underskott föll under pandemin, men är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Cirka 40 procent av kommunerna bedömer att man har underskott på trygghetsbostäder, och en lika stor andel bedömer att man har underskott på seniorbostäder. Fler kommuner än tidigare uppger att de har svårt att bedöma behoven av bostäder för personer med funktionsnedsättning framöver.

Återhämtning av bostadsbyggandet 2024

Kommunerna förväntar sig en markant minskning av antalet påbörjade bostäder 2023, men att det blir en återhämtning 2024. Kommunerna understryker att de har haft svårt att värdera marknadsläget.

Boverket bedömer att många kommuner underskattat hur mycket bostadsbyggandet kommer att minska Boverkets prognos från december indikerade en halvering av byggtakten under 2023. Mycket tyder nu på att inbromsningen i år kommer att bli större, och att någon tydlig återhämtning inte är i sikte 2024.

Bostadsmarknadsenkäten finns att ta del av på Boverkets webbplats.