Nyheter

Bostadsbristen hotar <br/> Göteborgs tillväxt

Bostadsbristen i Göteborg är ett hot mot den ekonomiska tillväxten i regionen. Och inte ens om alla dagens byggplaner verkligen förverkligas kommer bostadsbristen att hävas. <br></br> — Risken är att industriproduktion förläggs utanför region

Bostadsutbudet i Göteborgsregionen är i otakt med befolkningstillväxten. I vissa delar av regionen är bostadsbristen akut, menar Sveriges Byggindustrier (BI).

BI har räknat ut att det borde ha byggts 0,7 bostäder per nyinflyttad till Göteborgsregionen mellan år 2000 och 2005. I själva verket byggdes det 0,49 bostäder.

— En konsekvens av det är att vi har en bostadsbrist. Priserna på de lägenheter som finns är höga och vi börjar se en svarthandel av hyresrätter precis som i Stockholm, säger Andreas Brendinger, regionchef på BI Väst.

Om alla bostäder som i planeras i regionen mellan år 2000 och 2011 verkligen blir av — vilket är mycket ovanligt – hamnar siffran enligt BI ändå bara på 0,56. Det innebär att 12 000 bostäder kommer att saknas 2011.

I år planeras för 2 000 nya bostäder i Göteborgs stad. Men Andreas Brendinger är tveksam till om alla verkligen kommer att bli av.
— Det är så många som överklagar, jag tror inte att man hinner med. Dessutom bromsas bostadsproduktionen av att man inte bygger ut infrastrukturen, säger han.

Enligt BI är det de tröga trafikflödena som är det största hindret för att bygga nya bostäder.
— Det finns två områden utanför Göteborg, Hisingen och Askim, där man skulle kunna bygga 4 000 respektive 9 000 bostäder, men där man inte får bygga förrän de två vägarna dit, 155 och 158, byggs om, säger Andreas Brendinger.

Han menar att det är en riksangelägenhet att få trafikflödena i Göteborgsflödena att flyta snabbare, i och med att det påverkar godstransporter till och från andra delar av Sverige.