Nyheter

Bostadsbristen kan byggas bort – för 19 miljarder

Det är fullt möjligt att bygga bort bostadsbristen i framförallt storstäderna. Men byggkostnaderna i Sverige är höga, näst högst inom EU.

Det skulle kosta 19 miljarder kronor att bygga bort bostadsbristen, enligt en rapport från Bostadskreditnämnden, BKN.
Nämnden har då räknat med en situation då räntorna är högre men bostadspriserna 20 procent lägre än idag.

Med dagens låga ränteläge och höga bostadspriser skulle det bli ännu dyrare bygga bort bostadsbristen — som enligt BKN framförallt beror på en efterfrågan på grund av billiga lån och ökade inkomster.

De höga byggkostnaderna är dock ett reellt problem, enligt BKN. Markpriserna stiger, exploateringskostnaderna ökar, materialkostnaderna tilltar men produktivitetsökningen i byggbranschen uteblir.

Så även om bostadsbristen byggs bort blir bostäderna så dyra att ”låginkomsttagare får det svårt på den framtida bostadsmarknaden”.