Nyheter

Bostadsbyggande <br></br> rasar för NCC

Bostadskrisen syns tydligt i NCC:S delårsrapport. Bostadsbyggandet har nästan halverats det senaste halvåret jämfört med samma period förra året.

NCC minskade antalet sålda bostäder till 1 510 jämfört med 1 814 under första halvåret 2007. Att bostadsbyggandet kommer att minska ytterligare visas i antalet planerade bostäder. Under första halvåret 2008 påbörjade NCC 1 180 bostäder, att jämföra med 2 025 under första halvåret 2007.

Men bostadsbyggandet är bara en del av NCC:s verksamhet. Delårsrapporten för perioden januari – juni 2008 är inte fullt så negativ. Nettomsättningen för perioden januari— juni 2008 var 27 035 miljoner kronor, att jämföra med 26 925 miljoner motsvarande period förra året. Samtidigt minskade vinsten efter skatt 2008 till 765, jämfört med 961 miljoner kronor under samma period förra året.

Försämringarna på bostadssidan är främst ett resultat av minskat bostadsbyggande i Danmark och Norge.
Det syns också i en minskad orderingång för perioden januari— juni i år. Orderingången var 29 401 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2007 då siffrorna var 30 314 miljoner.

Olle Ehrlén, vd på NCC tror dock på en viss tillväxt för 2008 på den nordiska byggmarknaden, men i en lägre takt än 2007.
— NCC:s bedömning att bostadsmarknaden försvagas kvarstår, varför vi är försiktiga med igångsättning av nya projekt. Anläggningsmarknaden förväntas däremot vara god. Också för övrig husproduktion samt kross, asfalt och beläggning bedöms förutsättningarna som gynnsamma för resten av 2008, säger Olle Ehrlén, vd på NCC i en kommentar.