Nyheter

Bostadsbyggandet föll med 12 procent

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018. Foto: Getty Images

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik från SCB. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.

SCB har släppt preliminär statistik över bostadsbyggande i landet under årets  sex första månader. Antalet påbörjade lägenheter minskade med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 850 i småhus, vilket är 21 procent färre än under samma period 2018. I flerbostadshus påbörjades ungefär 19 800 lägenheter, vilket är 9 procent färre än första halvåret 2018.

Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 61 procent upplåtna som hyresrätter.

I Stockholm påbörjades 4596 lägenheter perioden januari-juni 2019, vilket kan jämföras med 5790 samma period året innan. I Malmö sjönk antalet påbörjade lägenheter från 3182 till 2329. Göteborg, däremot, redovisar en ökning i antalet påbörjade lägenheter, från 4071 år 2018 till 4338 första halvåret i år. 

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 11 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året.