Nyheter

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Byggstartsindikatorer: totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100). Tabell: Byggfakta

Byggfaktas Byggstartsindikator visar på positiva siffror för byggbranschen. Framför allt ökar byggstarterna för bostadsprojekt som det senaste året har ökat med hela 44 procent. 

På ett år, mellan september 2020 och september 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 44 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader. Indikatorn ger en tydlig signal om att nybyggnadstakten, framför allt när det gäller bostäder, fortfarande är stigande.

– Än så länge syns det inga tecken på att de stigande kostnaderna för byggmaterial och risken för cementbrist bromsar in byggstarterna. De fortsätter att öka i ungefär samma takt som tidigare. Men produktionstiderna är långa i byggandet så eventuella effekter bör komma med viss eftersläpning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive. anläggningar och infrastruktur, steg under september med 1,4 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 1,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 26,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med 27,3 procent i augusti. Sedan indikatorn bottnade i slutet av 2019 har den stigit med sammanlagt 39 procent.

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter vara drivande i den uppåtgående byggkonjunkturen. Ökningstakten visar dock tecken på att bromsa in något. I september steg bostadsindikatorn med 1,9 procent vilket var den lägsta månadsökningen sedan juli 2020. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 44,0 procent att jämföra med 46,2 procent i augusti. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. 

– Byggstartsindikatorn visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt även nu under hösten. En intressant iakttagelse är att småhusbyggandet visar en minst lika stark uppgång som byggandet av flerbostadshus, säger Tor Borg. 

Byggstarterna av andra fastighetsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I september steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,6 procent, en liten uppgång från förra månadens utfall på 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 5,7 procent, något lägre än utfallet på 5,8 procent i augusti. 
– Byggandet utanför bostadssektorn är inte lika starkt ökande som bostadsbyggandet och det visar även vissa tecken på att bromsa in. Nybyggnation av samhällsfastigheter och industri/lager ökar stadigt medan byggandet av kontor, handel, hotell och restaurang släpar efter, säger Tor Borg.
Ta del av Byggfaktas Byggstartsindikator för oktober månad här.