Nyheter

Bostadsbyggandet fortsätter öka

23 600 lägenheter påbörjades under förta halvåret i år. Foto: Anna Sjöström

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 23 600 lägenheter under första halvåret 2015.
Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period förra året då 17 688 lägenheter började byggas, enligt nya siffror från SCB.

I småhus påbörjades cirka 4 700 lägenheter under första halvåret vilket är 24 procent fler än under samma period 2014.
I flerbostadshus påbörjades cirka 18 900 lägenheter under samma period vilket är 36 procent fler än motsvarande period året innan.

Hälften av lägenheterna i flerbostadshus var upplåtna med hyresrätt.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2015 uppräknade med 33 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.