Nyheter

Bostadsbyggandet har rasat i år

Bostadsbyggandet har sjunkit med 16 procent i år jämfört med förra året. Foto: Anna Sjöström

Nybyggnationen av bostäder minskar kraftigt. Preliminärt påbörjades byggandet av 39 100 lägenheter under de tre första kvartalen 2018. Det innebär en minskning med 16 procent jämfört med samma period 2017, enligt färsk statistik från SCB.

39 100 bostäder började byggas under årets tre första kvartal. Under samma period förra året var siffran 46 700 lägenheter. 
Av de påbörjade lägenheterna finns 30 700 i flerbostadshus. Det är 18 procent färre än under motsvarande period 2017. Preliminärt var cirka 57 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 8 400 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 11 procent jämfört med de tre första kvartalen 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 800 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 230 lägenheter under motsvarande period 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 6 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 29 procent.

Bildtext:
Grafiken visar påbörjade lägenheter, kvartal 1–3, 1998–2018.