Statistik & Analys

Bostadsbyggandet mattas av

Bostadsbyggandet
Foto: Getty Images

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt har matats av och ökade det senaste året med endast sex procent, enligt färska siffror från Byggfaktas Byggstartsindikator. Det är den lägsta ökningstakten sedan sommaren 2020.

Byggstartsindikator visar att den årliga ökningstakten fortfarande är betydligt högre för bostäder än för övriga byggnader. Däremot indikeras nu att bostadsbyggandet saktat in och till och med minskat något de senaste månaderna.

-Byggstarterna fortsatte att öka under januari, enligt Byggstartsindikatorn. Till skillnad från tidigare är det dock byggandet utanför bostadssektorn som driver. Pågående projekteringar och befintliga orderstockar tyder på att ökningarna bör fortsätta.

Samtidigt finns det dock en del som talar för att toppen är nära som högre byggmaterialpriser, stigande räntor, en begynnande arbetskraftsbrist och det slopade investeringsstödet för bostäder, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta.

Inbromsning för bostadsprojekten

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet slutat öka. I januari föll indikatorn för bostäder med 0,5 procent jämfört med 0,3 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 16,7 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,0 procent för december.

-Den inbromsning som syns i Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan komma att toppa tidigare och på lägre nivå än tidigare indikationer visat. Nu väntas årstakten nå 63 000 i början av 2022 för att sedan vända nedåt, säger Tor Borg.

Uppgång för övrigt byggande

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under januari med 2,2 procent, den snabbaste uppgången sedan mitten av 2020. Jämfört med samma månad i fjol var dock indikatorn 8,3 procent lägre. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden.

-Efter att ha fallit under våren och sommaren verkar byggandet utanför bostadssektorn ha vänt lite uppåt under hösten och vintern. Framför allt är industribyggnader som bidrar till uppgången men även logistik och lager ligger på höga nivåer när det gäller byggtakt. För övriga sektorer ser det svagare ut, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt för 181 miljarder

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 103,9 mdkr. Det är en uppgång med 26,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod.

Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,6 mdkr, en uppgång med 3,5 mdkr.

logo
Samuel Karlsson