Nyheter

Bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet minskar med 22 procent jämfört med toppen 2006. Det visar en ny prognos från Boverket.

Byggandet av flerbostadshus minskar mest, främst utanför storstadsregionerna. Men även byggandet av småhus minskar något.

Boverket tror dock på en ökning av byggandet år 2009.

Enligt prognosen kommer det att byggas 32 000 bostäder i år, varav 30 500 genom nybyggnad. Boverket poängterar att detta, trots allt, är en relativt hög siffra jämfört med snittet de senaste 15 åren.