Nyheter

Bostadsbyggandet mot nya höjder

Produktionen av bostäder tar byggmarknaden mot nya höjder. Foto: Susanne Bengtsson.

Produktionen av nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2016 och 2017.

Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan mattas av.

Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går fortsatt knackigt, men i Sverige råder just nu högkonjunktur på hemmamarknaden.

Bygginvesteringarna har gått starkt tack vare hushållen som drivit på tillväxten i svensk ekonomi, och det är även de som fortsätter att lyfta bostadsbyggandet mot forna tiders höjder.

Förra året började det byggas 47 300 nya bostäder i Sverige vilket motsvarar en ökning av bostadsinvesteringarna med nära 17 procent jämfört med året innan.

En stark uppgång för nyproduktionen under inledningen av 2016 samt en robust utveckling för antalet bygglov bäddar för en fortsatt stark investeringsutveckling i år. Den följs dock 2017 av en något mer dämpad utveckling.

– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och politiskt beslutade kreditrestriktioner kommer att påverka efterfrågan på ägda bostäder negativt. I flertalet andra delsektorer ser det fortsatt ljust ut, däremot dämpas byggkonjunkturen nästa år av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Investeringsuppgången ger en tydlig ökning av byggsysselsättningen och arbetslösheten bland Byggnads medlemmar är nu den lägsta under hela 2000-talet. I dagsläget är också bristen på arbetskraft det främsta hindret för ökad byggproduktion.

 

 

 

Bygginvesteringarnas utveckling

 

 

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    

 

 

 

 

 

 

Mdkr

Utfall

Prognos

 

Sektor

2015

2015

2016

2017

Bostäder

192,1

17

11

3

Lokaler

152,3

3

3

1

Anläggningar

81,9

0

1

2

Summa bygginvesteringar

426,3

8

6

2

Källa: Sveriges Byggindustrier