Nyheter

Bostadsbyggandet normaliseras

Bostadsbyggandet har haft en tydligt positiv utveckling under 2010 och nivån börjar allt mer normaliseras.

Fram till september har 18 000 bostäder påbörjats, en uppgång med 50 procent, enligt preliminär statistik från SCB (uppräknat för eftersläpning av Prognoscentret).

Byggandet av flerbostadshus står för hela uppgången hittills, medan småhusbyggandet ligger oförändrat. Primärt är det bostadsrätter som har ökat. Efter ett rekordsvagt år för bostadsrätter 2009 har nästan samma nivåer nåtts som under högkonjunkturen 2005-2007.

Som väntat är det storstadslänen som driver utvecklingen, men en viss aktivitet kan även observeras i mindre län.

Även byggandet av hyresrätter har ökat under 2010 men den uppåtgående trenden verkar bruten, framför allt för att byggandet i Stockholm har minskat.

När det gäller småhus är Stockholm och Skåne starkt bidragande till att byggandet inte minskar. Påbörjandet av småhus har annars minskat i 15 av Sveriges 21 län. Svagast har utvecklingen varit i Småland och mellersta Sverige. Totalt väntar vi oss att 23 000-23 500 bostäder påbörjas under 2010.

Uppgången har drivits av en snabbt ökad efterfrågan på bostäder orsakad av låga räntor, stigande bostadspriser, ett aggregerat underskott och en stark framtidstro hos hushållen. Förutsättningarna för nästa år ser fortsatt positiva ut i dagsläget.

Den ekonomiska tillväxten väntas bli stark, arbetsmarknaden förbättras och räntorna blir låga. Vissa farhågor finns dock kring bostadsprisernas utveckling liksom hållbarheten i världsekonomins uppgång.

Mycket talar för en fortsatt uppgång i byggandet, även om utvecklingen i dessa riskfaktorer blir något sämre än förväntat, vilket skulle ha en dämpande effekt. Ett nytt fall i byggandet kräver en kraftig försämring, och framför allt då från en större nedgång i bostadspriserna. Detta ser vi inte som troligt i dagsläget.

Text: Thomas Ekwall, Analytiker, Prognoscentret

Prognoscentret

Erbjuder som oberoende analysföretag strategiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.