Nyheter

Bostadsbyggandet ökade under 2023

pågående bygge av flerbostadshus. Blå himmel och byggkranar.
Under 2023 färdigställdes 53 383 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, enligt siffror från SCB. Det är cirka 29 procent fler än året innan. Foto: Anna Sjöström

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2023 uppgår till 68 920 lägenheter vilket är cirka 22 procent fler än året innan.

Under 2023 färdigställdes 53 383 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 29 procent fler än året innan.

I småhus färdigställdes 12 212 lägenheter vilket är 4 procent färre än under 2022. Utöver detta så gav även ombyggnationer ett tillskott på 3 325 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2023 uppgår därmed till 68 920 lägenheter vilket är cirka 22 procent fler än året innan.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2023 och ombyggnad 1989 – 2023

Diagram som visar lägenhetsbyggandet uppdelat på nybyggnad och ombyggnad.
Källa: SCB

Länen där det byggdes mest och minst

I 15 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2023 än under året innan. Cirka 45 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 11,7 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Hallands län med 9,8 lägenheter. På tredjeplats ligger Kronobergs län, med 9,3 lägenheter.

I Västernorrlands län färdigställdes 2,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Gävleborgs län ligger näst sist med 2,4 lägenheter.
Motsvarande siffra för hela riket är 6,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare.