Nyheter

Bostadsbyggandet ökar 2015

42 500 bostäder kommer att påbörjas under nästa år, enligt Boverkets senaste prognos.

Det är en liten ökning jämfört med i år, då nära 39 000 bostäder har eller kommer att påbörjas.
I november-utgåvan av Boverkets indikatorer ser man att bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 2011–2012.

De närmaste åren förväntas tillväxten i samhällsekonomin vara god och räntorna fortsatt mycket låga.