Nyheter

Bostadsbyggandet ökar med 22 procent

Cirka 30 450 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är 24 procent fler än motsvarande period 2016. Foto: Susanne Bengtsson

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 37 600 lägenheter under första halvåret 2017.

Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016.  


Det visar statistik från SCB, som släpptes på fredag.

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den stora ökningen, cirka 30 450 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är 24 procent fler än motsvarande period 2016, då 30 776 lägenheter började byggas.

I småhus påbörjades cirka 7 150 lägenheter under första halvåret vilket är 13 procent fler än under samma period 2016.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 2 150 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1 988 lägenheter under första halvåret 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 20 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 36 procent

– Jag är glad och stolt över att bostadsbristen nu möts av en kraftig nybyggnation. Regeringens politik för att öka bostadsbyggandet fungerar. Nu ska vi fortsätta att utveckla arbetet. Under hösten 2017 fortsätter vi den moderna byggpolitiken. Regelverk förenklas, utbildningsplatserna blir fler och industrialiseringen av bostadsbyggnationen stöds för att möta bostadsbehovet. Fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder enligt Boverket, säger bostadsminister Peter Eriksson, i en kommentar till SCB:s statistik.