Nyheter

Bostadsbyggandet ökar

Bostadsbyggandet minskar i år, men ökar igen under 2009 enligt en ny analys av Boverket. Men byggandet av flerbostadshus med hyresrätter väntas minska betydligt.

Boverket bedömer att omkring 39 000 bostäder kommer att påbörjas nästa år, jämfört med årets 37 500. Det är en bit kvar till rekordåret 2006, då 41 000 bostäder påbörjades utan Odellplattorna inräknade, men likväl en uppåtgående trend.

Under nästa år bedömer Boverket att byggandet av flerbostadshus med hyresrätter kommer att fortsätta minska i antal. Den framtida nyproduktionen bedöms främst bestå av bostadsrätter och småhus. Byggandet av särskilda äldrebostäder kan öka under 2009, till följd av det statliga stödet för byggande av äldrebostäder. Studenterna kan det få desto svårare att hitta bostad. Myndigheten tror att få studentbostäder kommer att byggas nästa år.

De Odellplattor som blev följden av borttagandet av stödet för byggande av hyreshus skymmer framtidssikten en del, anser Boverkets analytiker. 2006 göts 8 500 plattor, 5 000 för hyresrätter och 3 500 för bostadsrätter.

Det är osäkert hur många av plattorna som verkligen blev bebyggda, eftersom bidragspotten inte räckte till samtliga bidragsansökningar. Boverket tippar på att omkring 2 000 av bostäderna inte togs i anspråk och att många av dem var bostadsrätter i Stockholmsregionen.