Bostadsbyggandet upp med 44 procent

Bostadsbyggandet upp med 44 procent
33 950 lägenheter påbörjades under första halvåret.

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det är en ökning med 44 procent jämfört med samma period 2015 då 23 620 lägenheter började byggas, enligt statistik från SCB.

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den stora ökningen, cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är hela 50 procent fler än motsvarande period 2015.

I småhus påbörjades cirka 6 350 lägenheter under första halvåret vilket är 21 procent fler än under samma period 2015. Av lägenheterna i flerbostadshus var preliminärt 44 procent upplåtna med hyresrätt.

 

 

 

Relaterade artiklar

Så påverkar kriget i Ukraina byggandet
Den bebyggda marken i landet ökar
Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm
SBAB: Tvärnit för bostadsbyggandet