Nyheter

Bostadsbyggandet vänder nedåt

Bostadsbyggandet faller enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier. Foto: Anna Sjöström

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder från 55 000 nybyggnationer 2018 till 46 000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20 000 sedan toppen 2017.

Ökade anläggningsinvesteringar är dock en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunkturen inom byggindustrin under nästa år, enligt Sveriges Byggindustriers senaste byggkonjunkturprognos. 

Högkonjunkturen i svensk ekonomi svalnar till följd av en svag utveckling för bruttoinvesteringarna. Det är bygginvesteringarnas hastiga inbromsning som dämpar tillväxten i ekonomin. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under prognosperioden. ”Ökade anläggningsinvesteringar är dock en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunkturen inom byggindustrin under nästa år”, skriver Sveriges Byggindustrier i sin prognos.

Enligt konjunkturprognosen faller antalet påbörjade bostäder från 55 000 nybyggnationer 2018 till 46 000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20 000 sedan toppen 2017, då 65 000 nya bostäder byggstartades.

– Vi såg redan i höstas att nyproduktionen bromsades. Det kom signaler från politiken men också besked om beslut som var på väg om bland annat skärpta amorteringskrav och ränteavdragsmöjligheter. Detta skapade en osäkerhet både hos de som efterfrågan bostäder och de som bygger dem, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

– Har regeringen någon plan för att motverka ett konjunkturfall – eller slarvar man bort chansen att rusta Sverige när vi ska bli 11 miljoner invånare redan 2025? 

En positiv motvikt till det minskade bostadsbyggandet är att offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar, såsom sjukhus och järnvägar, stiger med 11 procent under perioden 2018-2019.

– När nyproduktionen av bostäder faller blir det ännu viktigare med offentliga investeringar. Satsningar på infrastruktur är en motor för bostadsbyggandet. Nu är rätt tillfälle att lånefinansiera större infraprojekt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sveriges Byggindustrier har under lång tid varnat för att kreditrestriktioner som det skärpta amorteringskravet påskyndar ett konjunkturfall.

– De svängningar som uppstår när bostadsmarknaden faller påverkar både Sveriges ekonomi, kompetensförsörjningen i branschen och frågor som rör innovation och utveckling. Därför är det viktigt att den höga byggtakten får bestå. 

 
Sveriges Byggindustrier konjunkturrapport kommer två gånger per år. Den procentuella nedgången i nyproduktion motsvarar drygt 30 procent sedan konjunkturtoppen 2017. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostads- och småhus är nu tillbaka under 2015 års nivå.

Antal påbörjade bostäder i tusental, prognos:

FLERBOSTADSHUS SMÅHUS TOTALT

2018   42,0  13,0                   55,0

2019        34,0   12,0                   46,0