Nyheter

Bostadsköpare får tillbaka förskott på 1,1 miljon

Nacka tingsrätt ger bostadsköpare rätt att få tillbaka miljonförskott på grund av försening. Foto: Susanne Bengtsson


Tillträdet till en bostad i Nacka blev försenad med ”i vart fall tio veckor”.
Enligt en färsk dom får köparna därmed rätt att häva förhandsavtalet och få tillbaka förskottet på 1,1 miljoner kronor.
– Domen kommer med all sannolikhet att överklagas säger Kristoffer Sparring, ombud för Bostadsrättsföreningen Södra Hällmarken, som sålde lägenheten.

Flera stämningar om försenade tillträden väntar på rättslig prövning. Nu har en tvist gällande en nyproducerad bostad i Nacka avgjorts, och dom har meddelats i målet där köparna varit kärande och Bostadsrättsföreningen Södra Hällmarken svarande.

Det var i mars 2017 som paret skrev på ett avtal om att köpa en lägenhet i Nacka för närmare 11 miljoner kronor. Enligt förhandsavtalet skulle upplåtelse av lägenheten preliminärt ske den 1 augusti 2017 och tillträde till lägenheten den 1 januari 2018. 

Den 10 april 2018 meddelade köparna att de ville häva avtalet eftersom bostaden inte blivit färdig i tid. De yrkade på att få tillbaka 1,1 miljoner kronor som avser det förskottsbelopp som de erlagt till bostadsrättsföreningen. Köparna yrkade också skadestånd på cirka 600 000 kronor som motsvarar värdeminskningen på deras befintliga bostad som de inte kunde sälja i tid på grund av det framflyttade tillträdet.
Köparna konstaterar att ”Vid tidpunkten för hävningen var förseningen 8,5 månader avseende upplåtelse och 14 veckor 14 veckor avseende tillträde”. Därmed har säljaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt förhandsavtalet. 

Bostadsrättsföreningen menar, å andra sidan, att de datum för upplåtelse av och tillträde till lägenheten som har angetts i förhandsavtalet endast var preliminära. Uppsägningen utgör därför en obefogad hävning. 

Redan i augusti 2017 stod det klart att inflyttning inte skulle kunna ske i januari 2018. Föreningen anser att parterna haft överenskommelser om framflyttad upplåtelse och tillträde och att det därmed inte har förelegat något dröjsmål med upplåtelse och tillträde från bostadsrättsföreningens sida. ”Köparna har inte heller reklamerat det påstådda dröjsmålet, hävdar bostadsrättsföreningen. Föreningen konstaterar också att köparna under den aktuella perioden varit aktiva i sin tillvalsprocess. 

Nacka tingsrätt har valt att gå på köparnas linje och meddelar i sin dom att bostadsrättsföreningen ska betala 1 099 500 kronor samt ränta på beloppet. Föreningen ska också ersätta köparna för rättegångskostnader.

”Vid tidpunkten för hävning var bostadsrättsföreningen flera månader försenad med upplåtelsen och i vart fall tio veckor försenade med tillträdet. Det kan inte anses vara skälig tid”, bedömer tingsrätten. ”Tingsrätten anser därför att bostadsrättsföreningen genom försummelse orsakat förseningen med upplåtelsen.” Således har köparna rätt att få tillbaka förskottet på cirka 1,1 miljon. Däremot anser tingsrätten att de inte har rätt till skadestånd för att de fick sälja sin befintliga lägenhet till ett lägre pris än det första bud de fick. 

Bostadsrättsföreningen har framfört att orsaken till att byggnationen försenades är att markarbetena drog ut på tiden, att kommunen haft synpunkter på parkeringslösningen och att bygglovet försenades, ”vilket är en omständighet som bostadsrättsföreningen inte kunnat råda över.”

Men tingsrätten väljer att inte ta hänsyn till detta. ”När det gäller dröjsmål spelar orsaken till fördröjningen mindre roll”, skriver de i sin dom.

Kristoffer Sparring, advokat och ombud för Brf södra Hällmarken, säger till Byggvärlden att domen med största sannolikhet kommer att överklagas. Han tycker inte att tingsrätten har beaktat hur köparna har agerat i samband med förändringar i tillträdet.

– De har inte protesterat när de meddelats om det försenade tillträdet. Istället har de fortsatt vara aktiva i sin tillvalsprocess, som varit en del av byggprocessen. Därmed upplevde föreningen det som de hade accepterat en ny tid, säger han.

Det aktuella förhandsavtalet formulerades av bostadsrättsföreningen Södra Hällmarken. Föreningen är en byggmästareförening, vars styrelse representerades av Tribeca Gruppen AB.