Nyheter

Bostadsköpare utan hjälp

— Missnöjda privatpersoner har inga instanser att vända sig till i bostadsrättsfrågor. Det är inte bra. <br></br> Det säger Åsa Söderström Jerring, ordförande för Byggsektorns Etiska Råd.

Bostadsrättsköparen Fredrik Goffhé är kritisk till att det inte finns någon instans dit konsumenter kan vända sig när det gäller bostadsrättsfrågor. Och han får medhåll av Åsa Söderström Jerring på Byggsektorns Etiska Råd.
— Normalt sett så finns det ett starkt konsumentskydd i Sverige. Men det finns en lucka och det gäller i bostadsrättsfrågor, säger hon.

Det var efter frågor från privatpersoner som Byggsektorns Etiska Råd nyligen undersökte vart man som enskild individ kan vända sig om man känner sig missnöjd. Resultatet var alltså nedslående.

— Vi kan konstatera att det saknas en självklar instans för privatpersoner. Normalt sett ska man kunna vända sig till Allmänna reklamationsnämnden men inte i det här fallet. Konsumentverket kan granska oskäliga avtal fast på en generell nivå. Kvar återstår allmän domstol, säger hon.

Inte heller Byggsektorns Etiska Råd, som hon representerar, tar upp privatpersoners ärenden. Därför har Rådet nu kontaktat Allmänna reklamationsnämnden.

— Vi anser att bostadsrättsfrågor borde ingå i deras uppdrag. Att inte kunna vända sig någonstans som privatperson annat än till domstol är inte särskilt bra kan jag tycka, säger Åsa Söderström Jerring.