Nyheter

”Bostadskrisen måste tas på allvar.”

I dag har regeringen lämnat över sin vårändringsbudget till riksdagen.
Den innehåller bland annat extra anslag för att kunna hantera flyktingsituationen, men den innehåller inget nytt för att förbättra bostadsmarknaden.
– Med tanke på den besvärliga situation som finns i de flesta av landets kommuner är det anmärkningsvärt att regeringen inte tydligare redovisar en ambition att förändra ett dåligt fungerande system, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Samhällsbygget – ansvar, trygghet och utveckling är namnet på vårbudgeten.
– Det är det som behövs nu. Vi ska se till att utveckla det som gör Sverige unikt, och att i visa hur vi i framtiden prioriterar vårt samhällsbygge, säger finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.

Regeringens prioriteringar på jobb, skola och klimat ligger fast. Samtidigt presenteras förslag på ökade medel i 2016 års budget för att hantera flyktingsituationen, 31 miljarder kronor i extra anslag till följd av det ökade antalet asylsökande.
Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Andersson lyfte fram att Sverige är i ett läge där vi har rekordmånga lediga jobb, samtidigt som många människor är arbetslösa.
– Vi har redan gjort flera åtgärder för att förbättra matchningen, bland annat 50 000 nya matchnings- och utbildningsplatser redan i år, vilket växer till 80 000 stycken i slutet av den här mandatperioden. Vi har också avsatt stora resurser för att förbättra infrastrukturen och vi har genomfört den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Vi har också samtal med oppositionen för att försöka att komma med ytterligare åtgärder för att minska bostadsbristen och få upp bostadsbyggandet, säger Magdalena Andersson.

– Regeringens målsättning om att det ska byggas 700 000 lägenheter till 2025 kräver att bostadskrisen tas på allvar. Ett hinder vi ser i dag är den konflikt som drabbar byggbranschen. Den tar resurser som skulle kunna användas för att bygga dessa bostäder. Redan innan konflikten blommade upp fanns en brist på arbetskraft, säger Ola Månsson, i en kommentar.

Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast.

Hur ser svensk ekonomi ut?
– Stark. Vi har en hög tillväxt, den är högre än i exempelvis USA och Tyskland, och vi ser att fler människor har ett jobb att gå till och att arbetslösheten nu är den lägsta på sju år. Utsikterna för den svenska ekonomin är goda.
Tillväxten under 2015 var drygt 4 procent, vilket är över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren.