Nyheter

”Bostadsmarknaden återhämtade sig något”

Orderingången minskade med 31 procent för NCC under andra kvartalet 2009 jämfört med samma period 2008. Det visar bolagets halvårsrapport, som presenterades i dag, onsdag.

Bolaget noterar ett halvårsresultat på 289 miljoner kronor efter skatt, att jämföra med 765 miljoner kronor för samma period 2008. Men trots en svag efterfrågan och lägre omsättning ser NCC:s vd och koncernchef Olle Ehrlén ljuspunkter:

— Bostadsmarknaden återhämtade sig något under andra kvartalet, särskilt i Sverige och Norge. På dessa marknader samt i Finland och Tyskland startade vi nya bostadsprojekt under perioden, säger Olle Ehrlén i rapporten.

NCC kommer dock att vara försiktigt med att starta ytterligare projekt tills man ser en varaktig stabilisering.

Under andra kvartalet byggstartade NCC 262 bostäder i egen regi, jämfört med 766 bostäder samma period förra året. Under kvartalet såldes 1 109 bostäder, vilket var fler än de 964 som såldes andra kvartalet 2008. Dessutom har NCC sålt mark med tillhörande entreprenad motsvarande 142 bostäder i hyresrättsprojekt till investerare.

NCC tror att efterfrågan på byggmarknaden kommer att ligga fortsatt lågt.
— Vår bedömning är att efterfrågan på den nordiska byggmarknaden kommer att vara svag andra halvåret 2009 och även 2010. Anpassning av verksamhet och kostnader till lägre volymer sker löpande och fokus ligger fortsatt på kassaflöde och kapitalbindning, säger Olle Ehrlén i halvårsrapporten.

Marknadsdomstolens höjning av NCC:s konkurrensskadeavgift från 150 till 200 miljoner kronor, som utdömdes på grund av NCC:s medverkan i kartellbildning på asfaltsmarknaden, belastar resultatet i det andra kvartalet med 50 miljoner kronor.