Nyheter

Bostadsministern i byggsamtal med branschen

Per Bolund samlade byggbranschen till ett möte. Här tillsammans med statssekreterare Elin Olsson. Foto: Regeringen

För snart ett år sedan kallade Per Bolund aktörer från byggbranschen till ett byggsamtal. Nu har man haft ett uppföljande möte för att bland annat diskutera pandemins påverkan på branschen.

– Det var ett intensivt men bra möte, säger bostadsminister Per Bolund.

Ett tjugotal representanter från byggentreprenörer och intresseorganisationer var kallade till mötet med bostadsministern. Det första mötet hölls i februari förra året och tanken var att det skulle ske en uppföljning till hösten. Coronapandemin gjorde att det fick flyttas fram några månader. När mötet nu kunde genomföras var det uppdelat i tre delar och man inledde med att diskutera hur byggandet påverkats av pandemin och riskerna framåt.

– Där var glädjande att vi kunde konstatera att covid inte verkar ha påverkat byggbranschen så mycket än så länge. Prognoserna för byggandet har till och med överträffat förväntningarna, säger Per Bolund.

Från byggbranschens representanter framfördes bland annat önskemål om nya initiativ som berör finansieringen av bostadsköp. Inte minst för dem som ska köpa bostad första gången.

– Vi har utredningar som tittar på just förstagångsköpare och hur det ska kunna komma in på marknaden med exempelvis startlån. Det är viktigt att vi gör det lättare att finansiera bostadsköp. Men vi behöver också se över upphandlingsregler och ge offentlig sektor en chans att utveckla sitt byggande för öka utbudet av bostäder. Vi ligger på för att ändra reglerna men vi förväntar oss också att branschen fortsätter att gör vad de kan för att bygga bra och mycket till en låg kostnad, säger han.

Det andra passet handlade om klimatdeklarationerna som är på gång att införas för byggbranschen.

– Det var glädjande att det var total uppslutning och ett väldigt engagemang från branschen att minska klimatpåverkan från byggandet. Det känns väldigt bra.

Slutligen diskuterades hur man ska komma åt problem med fusk, kriminalitet, olyckor och svartjobb i byggbranschen.

– Vi konstaterade att alla måste ta sitt ansvar. Även i när det fäller de här frågorna upplever jag att det var ett stort engagemang från branschen. Jag är väldigt glad att vi kunde ha det här uppföljningsmötet och att vi kunde redovisa att regeringen har gjort väldigt mycket av de önskemål som fanns i det förra byggsamtalet. Men också från färdplanen som bygg- och anläggningssektorn tagit fram för att bli klimatneutrala, säger Per Bolund.

Branschorganisationen Byggföretagen representerades av Catharina Elmsäter-Svärd vid samtalen med bostadsministern. Hon tycker att träffarna lett fram till flera positiva åtgärder och att regeringen tagit till sig flera synpunkter från branschen.

–  Regeringen lyssnar och är såklart angelägen om att byggtakten ökar, att det byggs mer hållbart, liksom att sund konkurrens i en attraktiv, sund och säker bransch måste råda. Det är positivt att regeringen ger mer stöd till myndigheter för att samverka kring oegentligheter och ökad tillsyn, att de tar frågan vidare om klimatdeklarationer. Att de påbörjat ett arbete för startlån för unga är också bra, säger hon.

Men det finns fler åtgärder som hon skulle vilja se från regeringens sida som kan öka takten i bostadsbyggandet som exempelvis att man slopar det skärpta amorteringskravet och mildrar kreditrestriktionerna, samt att man säkerställer att infrastrukturen rustas upp eller att det sker nyinvesteringar. 

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, representerade installationsbranschen på mötet, något han var stolt över.

– Jag uppskattar att bostadsministern även bjuder in installatörssidan eftersom det är våra företag som kommer göra mycket av jobbet som krävs för klimatomställningen.

Just klimatfrågan var en viktig punkt på agendan, enligt Ola Månsson.
– Det är ett väldigt bra jobb regeringen gör med klimatdeklarationer, men det är bråttom att få fram lösningar som är klimatneutrala.  Det är viktigt att regeringen ställer rätt kravställan på en byggnads klimatavtryck. Sedan hittar vi entreprenörer lösningarna. Solceller och laddstolpar är bra, men det finns så mycket mer vår bransch kan göra för att elektrifiera och energieffektivisera. 
Att ordning & reda diskuteras är viktigt, men samtidigt menar Ola Månsson att frågan inte får påverka branschens rykte negativt.

– Vi stöttar de här samtalen, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram stoltheten och berätta vilken rolig bransch vi jobbar i. Problemen utgör endast en liten del.  

Johanna Frelin, vd Riksbyggen, var en av de inbjudna bostadsaktörerna.

– Riksbyggens två förslag var införandet av ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet och införandet av statliga garantier för byggnadskreditiv. Situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden var ett av de områden som diskuterades mest. Flera aktörer var positiva till att regeringen tillsatt en utredning om startlån för förstagångsköpare.  Investeringsstöd är viktigt för hyresrättsbyggandet. Därför anser vi det viktigt att det även införs statliga garantier för byggnadskreditiv för att även upprätthålla bostadsrättsbyggandet, för att överbrygga dilemmat där banker vill ha 50 procent sålt innan byggstart och köparna inte vill köpa förrän bygget är ganska långt gånget och det närmar sig inflyttning. 
     

– Det var ett riktigt bra samtal med en positiv och konstruktiv ton. Jag hoppas att ett liknande samtal genomförs igen, det är bra att politiken och branschen träffas och utbyter idéer och synpunkter. Med tanke på att det finns samsyn när det till exempel gäller behovet av någon form av startlån för förstagångsköpare så tror jag att samtalet kan föra utvecklingen i rätt riktning.