Bostadsområdet påverkar ungas karriärmöjligheter

Bostadsområdet påverkar ungas karriärmöjligheter
Det bostadsområde man växer upp i får betydelse för karriären senare i livet. Och det gäller oavsett familjebakgrund och individuella egenskaper. Det har Uppsalaforskaren Petra Sundlöf kommit fram till i sin avhandling i kulturgeografi.

Omgivningen påverkar kvinnornas karriärer mer än männens.

-För att minska de negativa konsekvenserna av segregationen behövs inte i första hand en ökad satsning på social- och bostadsbidrag som riktas direkt till individen, utan en anti-segregationspolitik med bredare insatser riktade till enskilda bostadsområden i städerna, säger Petra Sundlöf i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Han blir ny affärsområdeschef för WSP Byggprojektering
Hon blir samhällspolitisk chef för Sveriges Arkitekter
Ny vd till HSB Norra Stor-Stockholm
Här vill studenterna helst jobba