Nyheter

Bostadspriserna väntas falla

Bostadsbyggandet fortsatte att öka starkt under slutet av våren. Under årets första fem månader påbörjades drygt 11 000 bostäder, en ökning med nästan 80 procent jämfört med samma period 2009.

Även fortsättningsvis är det primärt lägenheter i flerbostadshus som driver utvecklingen. Småhusbyggandet visar dock tecken på stigande aktivitet inom en snar framtid. Orderingången hos Trä- och Möbelindustriförbundets medlemmar för småhus, vilken är en stark indikator för den framtida aktiviteten, har stigit under det senaste året. Den starkare utvecklingen har gjort att vi höjt prognosen för 2010. Vi tror dock att ökningen i byggstarterna mattas av under det andra halvåret. En faktor är att det tar tid att ställa om produktionen, en annan är att utvecklingen var förhållandevis stark under det andra halv-året 2009, vilket gör att det krävs en mycket stark aktivitet för att byggandet ska öka ytterligare. De huvudsakliga riskerna i prognosen är dock positiva. Det råder dessutom en viss osäkerhet om bostadsprisernas utveckling. Troligt är att bostadspriser och omsatta objekt fortsätter att öka under hösten fram till att bolånetaket träder i kraft den första oktober. Den senaste statistiken över omsatta objekt och bostadsutbud indikerar en kraftig uppgång under sommaren. Därefter kommer troligen omsättningen att sjunka tillbaka, liksom bostadspriserna. Under 2011 väntar vi oss stillastående eller svagt sjunkande priser. För 2011 finns det således en risk att uppgången i byggandet mattas av, om priserna skulle sjunka mer än ett fåtal procent.

Thomas Ekwall