Nyheter

Bostadsprojekten dominerar 2021

Bostadsprojekt
I Täby park byggs ett helt nytt bostadsområde.

Trenden för det totala byggandet har pekat uppåt under 2021. Det gäller för de flesta olika typer av projekt men allra starkast har året varit för bostadsbyggandet.
– Byggstarterna för bostäder ökar rejält från 2020 till 2021 och det gäller för nästan hela landet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Det sammanlagda värdet för de byggstartade projekten, mellan 1–500 miljoner kronor, ökade med 20 procent 2021 jämfört med 2020. Räknar man in även projekt över 500 miljoner handlar det om en ökning med 16 procent. Nybyggandet ökade med 27 procent och ROT med sex procent.

– Om man jämför mot föregående år så ökar det i hela landet men kanske lite mer i storstadsregionerna än vi sett tidigare.

Bostadsprojekten

Tittar man bara på bostadsbyggandet, räknat i kronor som satsats per person, i de olika länen så ligger Uppsala län i topp. Regionen har klättrat från nionde plats året innan. Ett annat län som sticker ut som en raket i statistiken är Kronobergs län som tagit sig upp från fjortonde plats till en silverplacering i sammanställningen för 2021. Örebro län är den region som tappat mest och rasar från första till tjugonde plats i rankingen med de byggstartade bostadsprojekten.

– När det gäller Kronobergs län så är det främst Växjö som dominerar i statistiken. Flera bostadsprojekt byggstartades där förra året. I Örebro var det sällsynt många byggstarter under 2020 vilket har medfört en naturlig nedgång under 2021, säger Tor Borg.

Pandemin

Han tror inte att den avtagande pandemin under 2021 har haft någon större påverkan antalet byggstarter för alla kategorier under förra året.

– Vi såg en ökning även under 2020. Det är en allmän uppgång och det vi har ekonomiskt underliggande faktorer som pekar uppåt. Hushållen har god ekonomi och det är låga räntor vilket bidrar till stor efterfrågan. Det har även funnits en politisk vilja att bygga fler bostäder med exempelvis investeringsstödet.

I sammanställningen över de 20 största kommunerna toppar Lund rankingen över det totala byggandet räknat i antal kronor per invånare under 2021.

Bostadsprojekt 2021   
LänTotalt MKRBefolkningKr/pers
Uppsala län8289394 15421 030
Kronobergs län3573203 24317 580
Stockholms län351802 411 85914 586
Västmanlands län3982278 72114 287
Skåne län195701 400 97313 969
Västerbottens län3772274 53313 740
Västra Götalands län209161 743 30411 998
Södermanlands län3396301 38211 268
Värmlands län2889283 16910 202
Östergötlands län4764469 44510 148
Jönköpings län3559366 8409 702
Hallands län2571339 9037 564
Blekinge län1146158 9997 208
Gävleborgs län1961287 8736 812
Gotlands län38860 9726 364
Dalarnas län1674288 1645 809
Jämtlands län759131 9145 754
Norrbottens län1328249 7525 317
Kalmar län1229246 9894 976
Örebro län1422306 6884 637
Västernorrlands län859244 2233 517
Beräknade byggkostnader för samtliga bostadsprojekt oavsett storlek och typ. Observera att projekt där byggherren är en privatperson inte täcks av statistien. Källa: Byggfakta